Det Saxildske Familiefond


Det Saxildske Familiefond har til formål at yde økonomisk støtte til værdigt trængende personer under uddannelse, etablering eller udvidelse af virksomhed samt til sygdom og rekreation, herunder især ældre og svage. Efterkommere af civilingeniør Jørgen Saxild har fortrinsret, såfremt disse ikke selvforskyldt er kommet i økonomisk trang. Herudover ydes økonomisk støtte til foreninger og institutioner med kulturelle, velgørende eller almennyttige formål.

l

CVR-nr.: 15794313

l

Fonden modtager kun ansøgninger, som er indsendt via fondens ansøgningsportal. Hver kategori af ansøgere har sit eget ansøgningsskema.

Fonden behandler alene ansøgninger, som modtages mellem den 1. og 31. oktober.

Link til ansøgere i kategorien efterkommere af civilingeniør Jørgen Saxild.

Link til ansøgere i kategorien værdigt trængende personer. 

Link til ansøgere i kategorien foreninger eller institutioner. 

Bemærk, hvis der ansøges på vegne af en organisation, skal organisationens MitID anvendes.

Fonden gør opmærksom på, at fonden alene behandler ansøgninger, som er indsendt via fondens ansøgningssystem, og at fonden derfor afviser ansøgninger, som er indkommet på anden måde. 

l

l

Kontaktoplysninger:

Det Saxild’ske Familiefond

c/o Advokat Johan Weihe

Gdanskgade 18

2150 Nordhavn

Tlf.  72 27 00 00

Læs fondens privatlivspolitik her.